قیچی مفتول بر ژاپنی 900 ARM

قیچی مفتول بر دو دسته ARM 900

قیچی مفتول بر ژاپنی 750 SUPER

قیچی مفتول بر دو دسته 750 SUPER

قیچی مفتول بر FUKUNG

قیچی مفتول بر دو دسته FUKUNG

تیغ قیچی مفتول بری ژاپنی 1050

تیغ قیچی مفتول بری ژاپنی

تیغ قیچی مفتول بری ژاپنی 900

تیغ قیچی مفتول بری ژاپنی 900

تیغ قیچی مفتول بری ژاپنی 750

تیغ قیچی مفتول بری ژاپنی 750.

سه نظام تراشکاری جمع رو منظم 315 میلیمتری روهم ROHM

سه نظام جمع رو منظم روهم (رو هم)  ,ROHM

سه نظام تراشکاری جمع رو نامنظم 315 میلیمتری روهم ROHM

سه نظام جمع رو نامنظم رو هم , ROHM

سه نظام تراشکاری جمع‌رو منظم 250 میلیمتری ROHM

سه نظام جمع رو منظم روهم (رو هم) , ROHM

گیره رومیزی ارژینال آلمانی

گیره ,

آچار رینک 12 عددی هایکو

آچار رینک هایکو 12

خار کش یونیور

خار کش یونییور , UNIOR

لوله بر لوله

لوله بر

سوهان سندویک چهار سو 300میلیمتری (12اینچ) 2-12-160

سوهان سندویک چهار سو 300میلیمتری (12 اینچ)

سوهان سندویک چهار سو 150 میلیمتری (6اینچ) 160-8-2 - SANDVIK

سوهان سندویک چهار سو 150میلیمتری (6 اینچ)
1 2 3 4 5 6 7