قلم پیکور لبه باریک 40 سانتی متر بوش

قلم پیکور تخت بوش Bosch

فشار سنج ژاپنی

فشار سنج ,Pressure Gauge

فشار سنج روسی

فشار سنج ,Pressure Gauge

مته بتن چهار گوش 18

مته بتن کنی چینی

مته بتن کنی چینی 20

مته بتن کنی چینی

مته بتن کنی چینی 22

مته بتن کنی چینی

تبر دیاموند

تبر دیاموند

قلم پیکور نوک تیز 40 سانتیمتر بوش

قلم پیکور نوک تیز بوش Bosch

قلم پیکور لبه پهن 40 سانتی متری بوش

قلم نوک پهن بوش  -عرض نوك قلم 8 سانتيمتر

قلم گیر دریل بتن کن 06011228

قلم گیر دریل

سمباده 240 (دستگاه سمباده لرزان) بوش - BOSCH

سمباده 240 سمباده لرزان بوش - BOSCH

شابلون دنده (رزوه) آلمانی

شابلون دنده (رزوه) آلمانی

قلم پیکور نوک تیز 52 سانتی متر بوش

قلم پیکور نوک تیز بوش Bosch

قلم پیکور لبه باریک 52 سانتی متر بوش

قلم پیکور تخت بوش Bosch