شابلون دنده (رزوه) آلمانی

شابلون دنده (رزوه) آلمانی

سمباده 240 (دستگاه سمباده لرزان) بوش - BOSCH

سمباده 240 سمباده لرزان بوش - BOSCH