سه نظام تراشکاری جمع رو منظم 315 میلیمتری روهم ROHM

سه نظام جمع رو منظم روهم (رو هم)  ,ROHM

سه نظام تراشکاری جمع رو نامنظم 315 میلیمتری روهم ROHM

سه نظام جمع رو نامنظم رو هم , ROHM

سه نظام تراشکاری جمع‌رو منظم 250 میلیمتری ROHM

سه نظام جمع رو منظم روهم (رو هم) , ROHM

گیره رومیزی ارژینال آلمانی

گیره ,

آچار رینک 12 عددی هایکو

آچار رینک هایکو 12

خار کش یونیور

خار کش یونییور , UNIOR

سوهان سندویک چهار سو 300میلیمتری (12اینچ) 2-12-160

سوهان سندویک چهار سو 300میلیمتری (12 اینچ)

سوهان سندویک چهار سو 150 میلیمتری (6اینچ) 160-8-2 - SANDVIK

سوهان سندویک چهار سو 150میلیمتری (6 اینچ)

سوهان سندویک سه پهلو 300 میلیمتری (12 اینچ) 1-12-170- SANDVIK

سوهان - سوهان سه پهلو - سندویک

سوهان سندویک سه پهلو 250 میلیمتری (10اینچ)1-10-170 - SANDVIK

سوهان - سوهان سه پهلو - سندویک

جعبه بکس 26 عددی الورا

جعبه بکس الورا Elora

جعبه بکس 24 پارچه میلیمتری ژاپنی هیرو

جعبه بکس 24 عددی میلیمتری , Hero

جعبه بکس 26 پارچه میلیمتری ژاپنی هیرو

جعبه بکس , HERO

ست حدیده و قلاویز FRA

جعبه حدیده و قلاویز FRA - ست حدیده و قلاویز FRA

ست آچار رینگ 12 عددی هایکو heyco

آچار رینگ 12 عددی هایکو , HEYCO
1 2 3