دریل سه فاز بوش مدل 2119004

دریل سه فاز بوش مدل 2117001

دریل سه فاز بوش